Jedną z zalet współpracy z kancelarią prawną jest zespół składający się z wykwalifikowanych prawników i innych doświadczonych specjalistów, z których każdy ma udane doświadczenie w pracy prawniczej, w tym również pozytywne doświadczenie w sądowej ochronie interesów Klienta w sądach arbitrażowych (polubownych) i sądach powszechnych dla różnych kategorii sporów (spory arbitrażowe, budowlane, gruntowe, korporacyjne, umowne, spory w zakresie własności intelektualnej itp.

Wysokie kwalifikacje kancelarii prawnej

Pozytywne doświadczenie procesowe, udane doświadczenie w reprezentowaniu osób prawnych i fizycznych przed sądami arbitrażowymi i sądami powszechnymi podczas rozpatrywania i rozwiązywania różnych kategorii sporów to tylko niektóre z wyznaczników dobrej kancelarii. Kancelaria prawna w swoim zespole posiada prawników, którzy stale poszerzają swoją wiedzę zawodową poprzez studiowanie i analizowanie utrwalonej praktyki sądowej (więcej dowiesz się tutaj: https://jdp-law.pl/o-kancelarii/)

Długoletnie doświadczenie w pracy prawniczej

Udane doświadczenie w pracy prawnej polega na tym, że czołowi prawnicy i adwokaci w niedawnej przeszłości kierowali działami prawnymi i departamentami prawnymi dużych międzynarodowych firm. Doświadczenie, jakie zdobyli, jest nieocenione, jeśli chodzi o pomoc w osiągnięciu pozytywnego wyniku.

Korzystając z ich nagromadzonej dogłębnej wiedzy na temat spraw arbitrażowych w sporach umownych i pozaumownych, sporach budowlanych, sporach arbitrażowych dotyczących odzyskiwania długów, grzywien, odszkodowań i innych kategorii sporów arbitrażowych, kancelaria prawna stara się połączyć zalety i możliwości postępowania arbitrażowego przy rozpatrywaniu i rozwiązywaniu spraw cywilnych w niektórych złożonych kategoriach sporów w postępowaniu cywilnym.