Każdy, kto prowadzi małą, średnią lub dużą firmę wie jak ciężką i skomplikowaną pracą może być zarządzanie przedsiębiorstwem, zwłaszcza w sferze finansowej. Nawet najmniejszy błąd i małe niedopatrzenie może spowodować ogromne straty w budżecie, a czasem nawet doprowadzić do poniesienia przez firmę konsekwencji prawnych. Samodzielna realizacja zobowiązań wobec ZUS-u lub urzędu skarbowego może być trudna, a do tego ciągle dochodzące zmiany i modyfikacje w przepisach wcale nie ułatwiają pracy. W takiej sytuacji, często dobrym rozwiązaniem, może okazać się przekazanie pewnych obowiązków specjalistą, którzy ze względu na swoje doświadczenie w branży, usprawnią działanie wielu procesów wewnętrznych w firmie. Usługi z tego zakresu świadczą między innymi doradcy księgowi.

Czym jest doradztwo księgowe?

Doradztwo z zakresu księgowości może obejmować szeroki zakres działań, a z ich usług korzystają najczęściej przedsiębiorcy, którym zależy na poprawnym funkcjonowaniu firmy, a także ukierunkowaniu jej na rozwój. Usługi z zakresu doradztwa świadczą najczęściej księgowi, którzy posiadają obszerną wiedzę na temat sporządzania sprawozdań finansowych, księgowania bieżących wydatków, prowadzenia dokumentacji, obliczania rezerw oraz są zaznajomieni z obowiązującymi przepisami. Jednak do zespołu mogą również należeć radcy prawni, rewidenci, oraz specjaliści z zakresu prawa pracy.

Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej

Usprawnienie działania procesów wewnętrznych w firmie to przede wszystkim udzielanie odpowiednich i zindywidualizowanych porad. Każda firma zajmuje się czymś innym, każda funkcjonuje inaczej i każda ma inne cele. Doradca księgowy powinien rozumieć potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa i dostosować plan działania o zindywidualizowanym charakterze. W tym celu przeprowadzane są liczne konsultacje i oceny pracy, a na ich podstawie zostają sporządzone raporty i analizy usprawniające działanie firmy. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Podstawowe usługi obowiązujące w ramach doradztwa księgowego

  • Dostosowanie polityki rachunkowości w firmie
  • Sporządzenie i wdrożenie w życie planu kont 
  • Doradztwo w zakresie wyboru konkretnych programów księgowych
  • Dostosowanie działalności firmy do obowiązującego prawa 
  • Wyjaśnienie terminów i wymagań z zakresu księgowości
  • Udzielenie wskazówek dotyczących najbardziej opłacalnej formy opodatkowania