Koszt audytu zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest jego zakres. Im większy zakres działalności przedsiębiorstwa się kontroluje, tym koszt jest wyższy. Są jednak też inne kwestie mające wpływ na nakłady finansowe, które muszą zostać poniesione. Oto najważniejsze informacje na temat kosztów związanych z audytem.

Koszt audytu — co generuje koszty?

Jak już wspomniano, koszt wykonania wynika z wielu kwestii. Do tych mających największy wpływ na cenę należą:

  • Zakres podlegający przeglądowi — im zakres jest szerszy i niedokładnie sprecyzowany, tym koszta są większe. Wynika to z nakładów pracy w celu zbadania systemu, a także wiedzy audytorów i ich dostępności.
  • Czas trwania — dłuższy czas trwania ma wpływ na koszty związane z opłaceniem audytora, ale może generować także inne. Dotyczyć one mogą przestojów w procesie, zaangażowania pracowników w audyt, czy po prostu podjęcia audytora.
  • Zaniedbania i niedociągnięcia w firmie — jeśli w danej jednostce coś nie działa, wówczas można liczyć się z tym, że potrwa on dłużej, będzie wymagający i wygeneruje większe koszty.
  • Tematyka — może mieć wpływ na cenę, zwłaszcza gdy firm audytujące w danym zakresie są nieliczne, a ich stawki wysokie.
  • Dokumentacja poaudytowa — ta kwestia także może wpłynąć na cenę. Wykonanie skrupulatnych, szczegółowych raportów może być kosztowne.

Ile kosztuje audyt?

Jeżeli w danej firmie, czy organizacji konieczne jest przeprowadzenie audytu, wówczas należy zdawać sobie sprawę z tego, że koszty mogą być naprawdę wysokie. Warto dodać, że firmy audytujace niechętnie ujawniają swoje stawki, a to sprawia, że ciężko zaplanować dokładnie ten wydatek. Pocieszające jest, że w niektórych przypadkach ceny można negocjować. Obecnie na rynku ceny kształtują się następująco:

  • 2000 – 4 500 zł — takie kwoty dotyczą zwykle audytów jednoosobowej działalności gospodarczej, o niewielkim zakresie, prowadzonej w małych miastach,
  • 5 000 – 20 000 zł — realny koszt audytu w średniej wielkości firmie. Zwykle taki audyt pozwala przeprowadzić dokładną analizę przedsiębiorstwa, wskazać elementy wymagające poprawy oraz te zasługujące na uznanie.
  • więcej niż 20 000 zł to audyty prowadzone w dużych firmach, korporacjach, a także przedsiębiorstwach wymagających dogłębnej analizy, także tych gdzie występują duże nieprawidłowości.

Jak widać, ciężko jest jednoznacznie określić koszty. Jego cena zależy od wielu składowych. Warto zatem skonsultować się z firmą www.pwc.pl, gdyż pozwoli to ustalić dokładną cenę i zaplanować budżet.