Podatki od wielu lat są źródłem utrzymania państw, za których pomocą są realizowane programy wsparcia obywateli oraz utrzymania służby publicznej. Jednym z rodzajów podatków są podatki pośrednie. Czym one są oraz w jaki sposób są rozliczane?

Podatki pośrednie – definicja

Podatki pośrednie to danina publiczna, która ma za zadanie zasilić budżet państwa. Jest ona obowiązkowa i bezzwrotna, a za ich opłacanie są odpowiedzialni wszyscy sprzedający swoje produkty lub usługi. Według wielu obywateli jest to podatek niewidoczny, ponieważ kupujący w żaden sposób nie odczuwają go. Jest to jednak błędne rozumowanie. Każde podniesienie stawki podatków pośrednich sprawia, że cena końcowa wielu produktów wzrasta. Nie jest to często wyrażone chęcią zarobienia większej marży przez sprzedającego, a raczej z góry nałożonymi większymi stawkami podatkowymi.

Co zaliczamy do podatków pośrednich?

Do podatków pośrednich można zaliczyć:

  • akcyzę;
  • VAT;
  • cło;
  • podatek od gier losowych.

Każdy z powyższych podatków jest automatycznie wliczony w końcową cenę produktów. Kupujący przy samej finalizacji zakupu produktu lub usługi płaci nie tylko cenę samego produktu, ale również podatek, z którego następnie musi rozliczyć się przedsiębiorca sprzedający produkty.

Podatki pośrednie od wielu lat są tematem dyskusji. Według wielu osób obecne stawki podatkowe są zbyt wysokie, co sprawia, że przy tym samym poziomie zarobków, obywatele będę mogli kupić znacznie mniej, niż wcześniej. Zwiększająca się stawka podatków pośrednich jest często rekompensowana zwiększeniem minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie jest to jednak końcowe rozwiązaniem problemu.

Jak można łatwo zweryfikować, z podatkami pośrednimi mamy do czynienia praktycznie codziennie. Nawet zwykłe zakupy spożywcze są obarczone podatkiem pośrednim. Warto jednak pamiętać, że jako konsument nie musimy się przejmować odprowadzaniem tego typu podatków. Ta kwestia leży po stronie sprzedającego. Jeżeli nie rozliczy się on z podatków w uzgodnionym terminie, musi się liczyć z przyszłymi karami.