Mimo że usługa doradztwa podatkowego jest w Polsce obecna od kilkudziesięciu lat, to nadal wiele osób nie wie, czym dokładnie zajmuje się taki doradca. W tym artykule opowiadamy o nim więcej.

Czym zajmuje się doradztwo podatkowe?

Doradztwo podatkowe to usługa polegająca na profesjonalnym udzieleniu porad  na temat prawa podatkowego. Co ważne porady te dotyczą nie tylko prawa w naszym kraju, ale również międzynarodowego prawa podatkowego. W praktyce jest to połączenie dwóch zawodów: prawnika i finansisty. Tego typu usługi oferują przede wszystkim duże firmy doradczo-consultingowe. Czym dokładnie się zajmuje doradztwo podatkowe?

Doradztwo podatkowe – zakres usług

Zakres usług doradcy podatkowego jest bardzo szeroki. Co ważne, jego działania są ściśle regulowane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Tym samym do najważniejszych czynności wykonywanych przez doradcę należy udzielenie porad z zakresu prawno-finansowego.

Drugą popularną wśród klientów usługą, którą może wykonywać doradca podatkowy jest prowadzenie ksiąg podatkowych oraz ewidencji księgowej. Obejmuje to nie tylko fizyczne prowadzenie księgowości danej firmy, ale również całe wsparcie i opiniowanie procesu. Wszystko po to, by klient mógł osiągać większe korzyści.

Doradca podatkowy to również pośrednik między klientem (przeważnie jest to firma), a urzędami. Na mocy specjalnego upoważnienia, doradca może reprezentować klienta w jego sprawach. To dosyć istotna funkcja, ponieważ prawo podatkowe w Polsce jest bardzo skomplikowane. Korzystanie z usług profesjonalisty niweluje do minimum ryzyko związane z niezrozumieniem przepisów.

Kto korzysta z doradztwa podatkowego?

Z usług doradcy podatkowego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorca. Jak jednak wynika ze statystyk, zdecydowanie częściej z doradztwa podatkowego korzystają firmy. Mowa tutaj przede wszystkim o dużych firmach produkcyjnych lub usługowych, którym doradca podatkowy pomaga optymalizować kwestie podatkowe, a dzięki temu generować oszczędności.