Jest to najprościej, mówiąc publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. Możemy w nim znaleźć informacje o beneficjentach rzeczywistych. Mowa tu o osobach fizycznych, sprawujących bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi. Warto wspomnieć, że jest on w 100% jawny oraz posiada formę elektroniczną, na której wszystkie informacje są udostępniane bezpłatnie. Został on stworzony przede wszystkim, aby zapobiec praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Rejestr ma na celu ułatwienie identyfikacji osób fizycznych, które podejmują decyzję o działalności podmiotów gospodarczych.

Kto powinien się zapisać do centralnego rejestru beneficjentów?

Bardzo ważna informacja dla każdego przedsiębiorcy jest taka, że do rejestru powinna się zgłosić, każda spółka prawa handlowego, która podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Na myśl przychodzą nam przede wszystkim spółki takie jak:
– jawna,
– partnerskie, komandytowe,
– komandytowo-akcyjne,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółka akcyjna
Warto wspomnieć, że obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce (tutaj więcej informacji).

Jakie informacje musimy zgłosić do CRBR?

Dane, które musimy podać, dzielimy na dwie grupy. Najpierw zaczynamy od danych spółki, które powinniśmy zgłosić. Na wstępie powinniśmy podać nazwę firmy oraz lokalizację siedziby. Należy również przekazać informacje o formie organizacyjnej. Przede wszystkim podać numer w KRS i numer NIP. Właściwie w tym momencie jedną część mamy już za sobą. Drugą i zarazem ostatnią rzeczą, którą powinniśmy zrobić, będzie podanie danych beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują naszą spółkę. Mam tu na myśli imię, nazwisko, obywatelstwo, państwo, które zamieszkujemy, numer PESEL oraz najważniejsze dane dotyczące wielkości i charakterze uprawnienia, które posiada beneficjent. Ważną informacją jest również to, że jeśli założymy nowy podmiot gospodarczy, powinniśmy zgłosić się do CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisania podmiotu do KRS.