Różnego rodzaju opodatkowania otaczają nas w dzisiejszych czasach wszędzie. Można powiedzieć, że tak naprawdę za wszystko jesteśmy zmuszeni płacić nawet niski podatek.

Podatek u źródła – co to takiego?

Jest to nic innego jak podatek, który pobierany jest w przypadku płatności transgranicznych. Cechą tego podatku jest to, że podmiot otrzymujący przychód (czyli tak zwany podatnik), ma odmienną rezydencję podatkową niż osoba, która dokonuje wpłaty (czyli tak zwany płatnik). W przypadku usług od osób zagranicznych, osoba dokonująca zakupu musi liczyć się z faktem, że powinien pobrać jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od uzyskanych przychodów. Stawki tego podatku określane są różnie. Niekiedy ustalane są wewnętrznie dla każdego państwa, a czasami bazują one na zawartych umowach międzynarodowych między krajami. W Polsce w 2019 roku nastąpiły istotne zmiany w rozliczaniu podatku WHT.

Jakie zmiany od 2019 roku?

Najnowsze zmiany dotyczą wprowadzenia tak zwanego 2 000 000 progu. Po jego przekroczeniu wybierany jest sposób rozliczenia podatku u źródła. Jak wynika z nowych ustaw, w tym przypadku podatnik może nie pobierać podatku dochodowego lub może może zastosować stawkę, która wynika z umów opisujących uniknięcie opodatkowania. Jeśli jednak płatność nie przekracza 2 milinów złotych, stawki poboru podatku pozostają niezmienne.

Certyfikat rezydencji

Jest to dokument, który jest jednocześnie zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika. Dokument ten mówi o tym, że podatnik w danym państwie podlega nieograniczonemu obowiązkowi rozliczania się z podatków. Okres ważności certyfikatu trwa tyle, na ile ustalił organ wypełniający wniosek.

W przypadku, gdy potrzebujemy większej ilości informacji o tym, czy można uniknąć opodatkowania i jak tego dokonać, należy skontaktować się z odpowiednim doradcą finansowym, który z pewnością udzieli wyczerpujących informacji i odpowie na zadane pytania.