Konwersja jest jednym z najważniejszych wskaźników dla każdego, kto związany jest ze światem marketingu internetowego. To właśnie on wskazuje na ilość użytkowników, którzy weszli w interakcję z witryną i wykonali na niej pożądane akcje. Wskaźnik konwersji może jednak wymagać optymalizacji. Tak więc czym ona jest i na czym ona polega?

Czym jest CRO, czyli optymalizowanie konwersji?

CRO to skrót, który z pewnością znany jest świetnie każdemu z marketerów. Odnosi się on do optymalizowania konwersji, a więc do podejmowania takich działań, które zwiększają ilość akcji, jakie użytkownik wykonuje po wejściu w daną witrynę. Do wspomnianych już akcji użytkowników może zaliczać się chociażby:

  • zakup oferowanych towarów;
  • zapisanie się do newslettera;
  • zarejestrowanie się w danej usłudze.

Niemniej jednak CRO zwraca również uwagę na potencjalne wydatki na działania promocyjne. Wobec tego, sama optymalizacja konwersji odnosi się do zwiększenia jej wskaźnika, przy jednoczesnym obniżeniu – ewentualnie zachowaniu – bieżących kosztów. CRO można obliczyć z prostego wzoru: CR = A/C * 100%. W tym wypadku „A” odnosi się do liczby akcji podjętych przez użytkowników, zaś „C” odnosi się do ilości kliknięć w daną reklamę.

optymalizacja konwersji

Jak rozpocząć optymalizację konwersji?

Optymalizację konwersji należy rozpocząć od przeprowadzenia rzetelnego audytu strony. Oczywiście, w tym wypadku najlepiej będzie zlecić to specjalistom. Wówczas na podstawie dostarczonych danych, będą oni mogli sprawdzić, które elementy strony są mniej responsywne, a także czy jej optymalizacja spełnia swoją rolę. Dopiero na podstawie audytu można opracować swoisty plan działania, a także zacząć wprowadzać modernizacje poszczególnych elementów witryny internetowej. W dużej mierze CRO polega na wyeliminowaniu wszelakich „przeszkód”, które oddalają użytkownika od podjęcia zamierzonej akcji na stronie. Co więcej, wprowadzone zmiany muszą być na bieżąco monitorowane i dostosowywane do zachowań internautów, którzy są grupą docelową danej witryny.